Quick-Fire Questions

Y Cyflym-soddi Cwestiynau:
  1. Pam mae gynnau’n beryglus?
  2. Ydych chi’n credu y dylai perchnogaeth gwn fod yn gyfreithlon neu’n anghyfreithlon yn y wlad hon, a pham?
  3. Sut y gellid lleihau troseddau yn ymwneud â gynnau?
  4. Sut fyddech chi’n argyhoeddi pobl ifanc i gadw draw oddi wrth gynnau?

Become a Quick-Fire Classroom!

Enjoying the Quick-Fire Write? Take the next step and become a Quick-Fire Classroom!

Download the free pack and get your class writing!

Find out more

“Most fun I’ve had teaching English in my eighteen years as a teacher.”

Jeff Melkert,
Dwellingup Primary School

The research behind LitFilmFest

In a four month research study supported by the UCL Institute of Education, we worked with 200 KS2 students across three schools to measure the efficacy of our approach.

View research