Quick-Fire Questions

Y Cyflym-soddi Cwestiynau:
  1. Pam mae gynnau’n beryglus?
  2. Ydych chi’n credu y dylai perchnogaeth gwn fod yn gyfreithlon neu’n anghyfreithlon yn y wlad hon, a pham?
  3. Sut y gellid lleihau troseddau yn ymwneud â gynnau?
  4. Sut fyddech chi’n argyhoeddi pobl ifanc i gadw draw oddi wrth gynnau?

Become a Quick-Fire Classroom!

Enjoying the Quick-Fire Write? Take the next step and become a Quick-Fire Classroom!

Download the free pack and get your class writing!

Find out more

“The project has been absolutely brilliant. The children have been so motivated.”

Catherine Miller,
Carnagill Community Primary School

The research behind LitFilmFest

In a four month research study supported by the UCL Institute of Education, we worked with 200 KS2 students across three schools to measure the efficacy of our approach.

View research