Quick-Fire Questions

Y Cyflym-soddi Cwestiynau:
  1. A ddylai bodau dynol deithio i’r blaned Mawrth ai peidio, a pham?
  2. Pam ei bod hi’n anodd i bobl gyrraedd y blaned Mawrth?
  3. Pe byddech chi’n ofodwr, a fyddech chi’n gwirfoddoli ar gyfer y siwrnai hir i’r blaned Mawrth ai peidio, a pham?
  4. Pe byddech chi’n sefydlu gwladfa ar y blaned Mawrth, beth fyddech chi’n ei gymryd gyda chi o’r Ddaear, a pham?

Become a Quick-Fire Classroom!

Enjoying the Quick-Fire Write? Take the next step and become a Quick-Fire Classroom!

Download the free pack and get your class writing!

Find out more

“Enjoyment, engagement, improvement, progress guaranteed!”

Sandra Thornton,
Melton Primary School

The research behind LitFilmFest

In a four month research study supported by the UCL Institute of Education, we worked with 200 KS2 students across three schools to measure the efficacy of our approach.

View research