Quick-Fire Questions

Y Cyflym-soddi Cwestiynau:
  1. A ddylai bodau dynol deithio i’r blaned Mawrth ai peidio, a pham?
  2. Pam ei bod hi’n anodd i bobl gyrraedd y blaned Mawrth?
  3. Pe byddech chi’n ofodwr, a fyddech chi’n gwirfoddoli ar gyfer y siwrnai hir i’r blaned Mawrth ai peidio, a pham?
  4. Pe byddech chi’n sefydlu gwladfa ar y blaned Mawrth, beth fyddech chi’n ei gymryd gyda chi o’r Ddaear, a pham?

Become a Quick-Fire Classroom!

Enjoying the Quick-Fire Write? Take the next step and become a Quick-Fire Classroom!

Download the free pack and get your class writing!

Find out more

“Wish we did LitFilmFest every term. Planning for next week all done in PPA today. Got my weekend back, thank you!”

Louise Atkinson,
Cumwhinton Primary School

The research behind LitFilmFest

In a four month research study supported by the UCL Institute of Education, we worked with 200 KS2 students across three schools to measure the efficacy of our approach.

View research