Quick-Fire Questions

Y Cyflym-soddi Cwestiynau:
  1. Pam fysa athletwyr a mabolgampwyr yn defnyddio cyffuriau sy’n gwella perfformiad?
  2. Ydych chi’n credu ei bod hi’n deg i rai mabolgampwyr ddefnyddio cyffuriau gwella perfformiad pan nad yw eraill yn gwneud hynny
  3. A ddylid y defnydd o gyffuriau gwella perfformiad fod yn gyfreithlon ym mhob chwaraeon?
  4. Pe byddech chi’n athletwr proffesiynol, a fyddech chi’n defnyddio cyffuriau gwella perfformiad neu ddim, a pham?

Become a Quick-Fire Classroom!

Enjoying the Quick-Fire Write? Take the next step and become a Quick-Fire Classroom!

Download the free pack and get your class writing!

Find out more

“My class actually cheered when I told them we had a whole morning of literacy.”

Graham Andre,
Lanesend Primary School

The research behind LitFilmFest

In a four month research study supported by the UCL Institute of Education, we worked with 200 KS2 students across three schools to measure the efficacy of our approach.

View research