Quick-Fire Questions

Y Cyflym-soddi Cwestiynau:
  1. Pam mae gwneud gweithredoedd da yn bwysig i unigolion a’r gymuned ehangach?
  2. Pa weithredoedd da ydych chi wedi’u gwneud yn ddiweddar, a pham wnaethon nhw wahaniaeth?
  3. Pa weithredoedd da allech chi eu gwneud yn yr ysgol ac yn eich ardal leol?
  4. A fyddai’n well gennych waith cartref traddodiadol, neu weithred dda bob dydd am wythnos, a pham?

Become a Quick-Fire Classroom!

Enjoying the Quick-Fire Write? Take the next step and become a Quick-Fire Classroom!

Download the free pack and get your class writing!

Find out more

“Most fun I’ve had teaching English in my eighteen years as a teacher.”

Jeff Melkert,
Dwellingup Primary School

The research behind LitFilmFest

In a four month research study supported by the UCL Institute of Education, we worked with 200 KS2 students across three schools to measure the efficacy of our approach.

View research