Quick-Fire Questions

Y Cyflym-soddi Cwestiynau:
  1. Oes angen amser chwarae ar blant a pham?
  2. Faint o amser chwarae sydd gennych chi yn yr ysgol a sut ydych chi’n ei ddefnyddio?
  3. Sut gallai amser chwarae fod yn well yn eich ysgol?
  4. Sut allwch chi wneud amser chwarae yn fwy addysgiadol?

Become a Quick-Fire Classroom!

Enjoying the Quick-Fire Write? Take the next step and become a Quick-Fire Classroom!

Download the free pack and get your class writing!

Find out more

“Enjoyment, engagement, improvement, progress guaranteed!”

Sandra Thornton,
Melton Primary School

The research behind LitFilmFest

In a four month research study supported by the UCL Institute of Education, we worked with 200 KS2 students across three schools to measure the efficacy of our approach.

View research